Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb., § 5 odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č.442/2006 Sb.

1. Název
Obec Rozseč

2. Důvod a způsob založení
Zákon č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura
Starosta obce: Petr Dočkal
Místostarosta: Jakub Chytka
Zastupitelé: Pavel Svoboda, Jiří Chytka, Aleš Plocek, Martin Hřebíček, Ondřej Crha
Finanční výbor:předseda – Jiří Chytka = členové – Martin Hřebíček, Pavel Svoboda
Kontrolní výbor:předseda – Aleš Plocek = členové – Ondřej Crha, Pavel Svoboda
Účetní: Věra Hejtmánková

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Rozseč
Rozseč 16
594 51 Křižanov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Rozseč
Rozseč 16
594 51 Křižanov

4.3 Úřední hodiny
Pátek 19:00 - 20:00 (letní čas)
Pátek 18:00 - 19:00 (zímní čas)

4.4 Telefonní čísla
Obecní úřad: 565 555 163 (pouze v úřední hodiny)
Starosta: 724 181 901, místostarosta: 732 786 908

4.5 Adresa internetové stránky
www.rozsec.com

4.6 Další elektronické adresy
Oficiální: rozsec@email.cz
ID datové schránky: 5maa9um

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
Moneta money bank, číslo účtu: 9800823604/0600
ČNB, číslo účtu: 94-9410751/0710

6. IČO
00599778

7. DIČ
Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
Vyhlášky a dokumenty

9. Žádosti o informace
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:
* Na úřední desce
* Na internetových stránkách obce Rozseč pomocí elektronické podatelny
* Pomocí emailu rozsec@email.cz
* Osobní návštěvou obecního úřadu obce Rozseč v úředních hodinách

10. Příjem žádostí a dalších podání
Veškeré žádosti lze podat telefonicky na kontakty uvedené v bodě 4.4, písemně elektronickou poštou viz bod 4.6, či klasickou poštou na adresu viz bod 4.1, nebo osobně na úřadě obce Rozseč v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydané obecním úřadem Rozseč, lze podat odvolání prostřednictvím dostupných kontaktů obecního úřadu Rozseč, nebo vyplněním formuláře zaslaném na emailovou adresu rozsec@email.cz

12. Formuláře
Vzor žádosti o poskytnutí informace
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí neposkytnout informaci
Vzor licenčních smluv
Další užitečné formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace na OÚ v úředních hodinách (životní situace na Portálu veřejné zprávy)

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za poskytovaní informací nejsou účtovány

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzor licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Zveřejněno na úřední desce

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

-

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: