Obecní vyhlášky a nařízení:

Vyhláška Popis
Vyhláška č.1/2013 O veřejném pořádku
Vyhláška č.2/2013 O pohybu psů na veřejném prostranství v obci
Vyhláška č.1/2020 Systém shromažďování odpadu
Vyhláška č.2/2020 Poplatek ze psů
Vyhláška č.1/2021 Vyhláška o místním poplatku za odpad
Nařízení č.1/2014 Zákaz podomovního a pochůzkového prodeje

Zákony:

ZákonPopis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 227/2000 Sb O elektronickém podpisu a o změně některých zákonů
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací