SDH Rozseč

Web: www.sdhrozsec.hys.cz

Založení sboru: 1943

Starosta hasičů: Jiří Pšikal
Náměstek starosty: Luboš Gruber st.
Velitel: Aleš Plocek
Strojník: Jiří Pšikal

 

Historie SDH Rozseč

 

Na základě nařízení okupačních úřadů z roku 1942 o zřízení hasičského sboru v každé obci, byl po dohodě mezi obecními úřady Borovník a Rozseč zřízen 31.1.1942 společný Sbor dobrovolných hasičů Borovník-Rozseč. Tento sbor měl v roce 1943 čtyřiadvacet členů.V roce 1946 koupili rozsečtí a borovničtí hasiči od hasičského sboru Pečky v okrese Poděbrady čtyřkolovou motorovou stříkačku za 1100 Kč.

Po skončení války a po neshodách mezi funkcionáři bylo 14.února 1948 rozhodnuto o rozdělení společného sboru na dva samostatné - SDH Rozseč a SDH Borovník. Bylo dohodnuto, že společně zakoupená stříkačka bude ponechána pro použití obou sborů do doby, než si hasiči koupí nové moderní stroje.

Ustavující schůze nového sboru v Rozseči byla konána 14.února 1948 za účasti dvaceti členů. Schůzi řídil tehdejší předseda MNV Josef Jambor. Na zasedání byl zvolen výbor sboru dobrovolných hasičů ve složení: starosta sboru Josef Kramer - domkař, velitel Otakar Koláčný - rolník, 1.podvelitel Karel Gottwald - domkař, 2.podvelitel Jan Chytka - krejčí, pokladník Antonín Dočkal - domkař, zbrojíř Rudolf Vyhnalík - kovář, vzdělavatel Josef Marynč - domkař, jednatel Arnošt Kratochvíl - rolník ,členové výboru: Blažej Pšikal - domkař, Stanislav Chaloupka - rolník,Vlastimil Šubrt - kovář.

V lednu 1951 byla sboru přidělena bývalým ONV Velká Bíteš nová motorová stříkačka PPS8. V roce 1964 klesl počet dobrovolných hasičů na deset. Sbor se proto zaměřil na získávání dalších členů zejména z řad mládeže. V roce 1981 bylo založeno žákovské družstvo - hoši a dívky.

V roce 1993 byla zakoupena starší motorová stříkačka PPS12 od Královopolské strojírny Brno,  zaplatil ji obecní úřad Rozseč.

Starostové sboru od založení:

1943-1972  Josef Kramer

1973-1977  Josef Chytka st.

1978-1990  Kratochvila Jan

1991-2003  Josef Chytka st.

2004-2018 Josef Chytka ml.

2019-dosud Jiří Pšikal

Velitelé od založení:

Otakar Koláčný, Otto Tillhon, Karel Gottwald, Jiří Gruber, Luboš Gruber, Josef Burian a Aleš Plocek (doposud).

Od založení SDH Rozseč v roce 1943 vznikl v obci pouze jeden požár, který dobrovolní hasiči úspěšně zlikvidovali. V sousedních obcích sbor zasahoval u čtyř požárů. V roce 2003 byla znovu zahájena činnost dvou družstev mladých hasičů a byla uspořádaná první soutěž o pohár mladých hasičů - požární útok a štafeta 4x60m, v roce 2009 se uskutečnil již šestý ročník.
Mladí hasiči se rovněž zúčastňují soutěží v okrsku a ve hře Plamen. SDH Rozseč si v červenci 2007 nechal na zakázku vyrobit hasičský prapor.V roce 2008 bylo přiděleno hasičům z Rozseče  Ministerstvem vnitra auto Lada Niva o obsahu 1 700 cm3 z roku 2000, pocházející z výbavy Policie ČR. Už od svého založení se sbor dobrovolných hasičů věnuje nejenom ochraně před ohni a jeho likvidaci, ale i rozvoji kulturního života a veřejného dění v obci. Velkou měrou se například hasiči účastnili bourání starého obecního úřadu a výstavby úřadu nového a hasičské zbrojnice. Dále členové sboru pořádají zábavy, sportovní soutěže pro děti, pálení čarodejnic a také zájezdy po republice. Sbor dobrovolných hasičů Rozseč se každoročně zúčastňuje oslavy svátku svatého Floriána v okrsku Heřmanov. Obecní úřad v Rozseči má z členů SDH vydělěnu zásahovou jednotku která v roce 2006 pomáhala při likvidaci následků záplav v obci, když hrozilo protržení rybníka a hasiči pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů.

8. května 2010 jsme se zůčastnili Dálkové dopravy vody Dolní Loučky - Devět skal. Zde jsme se seznámili s bratry hasiči z Týna nad Bečvou se kterými udržujeme kontakt.V roce 2011 jsme se poprvé zůčastnili Turné čtyř osem a v roce 2019 se nám poprvé podařilo obhájit čestné prvensví této souěže.

Turné čtyř osem se účastní okolo čtyřiceti družstev.

V roce 2013 u nás proběhly oslavy 70.let výročí založení sboru. Oslavy proběhly v květnu,v sobotu proběhlo cvičení se stroji PS8 a v neděli proběhl tradiční  ročník žákovských družstev v požárním útoku a štafetě.

V roce 2014 jsme uspořádali hasičské noční cvičení se stroji PS8, byl to první ročník soutěže Rozsečská proudnice

7.12.2019 proběhly nové volby do výboru SDH

Byly zvoleni tito členové:

 

Starosta SDH - Jiří Pšikal

Náměstek starosty - Luboš Gruber st.

Velitel SDH - Aleš Plocek

Jednatel - Martin Hřebíček

Hospodář - Pavel Svoboda

Strojník - Jiří Pšikal

Předseda revizní a kontrolní komise - Petr Dočkal

 

K dnešnímu dni má sbor 30 členů.